Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych


Inspektor Daniel Zimniak

pokój nr 8
tel. 89 761 07 87
e-mail: d.zimniak@uggorowo.plPodinspektor Tomasz Glibowski

pokój nr 10
tel. 89 761 10 77
e-mail: t.glibowski@uggorowo.plDo zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy strukturalnych należy racjonalne kształtowanie środowiska i ochrona przyrody zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju a w szczególności:
1)    prowadzenie spraw wynikających z ustaw:
-    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w gminach,
-    o ochronie i kształtowaniu środowiska,
-    o odpadach,
-    prawo wodne.
2)    analiza zadań gminy pod kątem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,
3)    przygotowywanie projektów wniosków aplikacyjnych o pozyskanie w/w środków,
4)    bieżące monitorowanie i ocena realizacji projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne,
5)    współdziałanie ze służbami finansowymi w zakresie rozliczania środków  przyznanych na realizację projektów,
6)    stała współpraca z merytorycznymi pracownikami Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych przy konstruowaniu wniosków,
7)    prowadzenie spraw związanych z promocją gminy w kraju i za granicą,
8)    przygotowywanie i koordynowanie wydawania materiałów reklamowo- promocyjnych.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2009-10-07)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2009-10-07 21:40:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2023-06-19 12:21:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki