CUS_Informacje

Siedziba:
ul. Kościuszki 11
11-220 Górowo Iławeckie

 
Tel/fax:
89 761 11 33
 

p. o. Dyrektora: 
Elżbieta Cybulska

 
[pobierz statut (format pdf)]

 


 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 Aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej kliknij w poniższy link:
 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
 

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:
 

   a) Dyskietka 1,44 MB
 

   b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

   c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym .
 

2. Akceptowalne formaty załączników to:

   a) DOC, RTF

   b) XLS

   c) CSV

   d) TXT

   e) GIF, TIF, BMP, JPG
 

   f) PDF

   g) ZIP
 

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wytworzył:
Krzysztof Barański
(2003-07-01)
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2010-05-07 12:38:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Barański Krzysztof
(2021-01-04 12:00:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki