Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Uchwała nr LII/378/2022 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 [pobierz - format pdf]

Wytworzył:
Agnieszka Rybacka
Udostępnił:
Barański Krzysztof
(2023-08-30 14:00:19)
Ostatnio zmodyfikował: