☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Górowo Iławeckie

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Górowo Iławeckie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie za 2022 rok. element menu 2023-06-06 08:12:04 UTWORZENIE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dokument HTML 2023-06-05 19:31:40 UTWORZENIE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne element menu 2023-06-05 19:31:40 MODYFIKACJA
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne element menu 2023-06-05 19:22:15 UTWORZENIE
Os.wyd.dec.w im.wojta dokument HTML 2023-06-05 09:40:10 MODYFIKACJA
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta element menu 2023-06-05 09:40:10 MODYFIKACJA
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Gminy dokument HTML 2023-06-05 09:37:55 MODYFIKACJA
Kierownictwo Urzędu element menu 2023-06-05 09:37:55 MODYFIKACJA
Informacja dokument HTML 2023-06-01 12:55:25 MODYFIKACJA
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych element menu 2023-06-01 12:55:25 MODYFIKACJA
Informacja dokument HTML 2023-06-01 12:55:07 UTWORZENIE
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych element menu 2023-06-01 12:55:07 MODYFIKACJA
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych element menu 2023-06-01 12:47:35 UTWORZENIE
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dokument HTML 2023-06-01 12:43:12 MODYFIKACJA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych element menu 2023-06-01 12:43:12 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 502246